Kopi av DSC_2733.jpg

For deg som skal byrje på Sygna

Søk på Sygna
Utdanningsprogram
Internatønskje
Inntaksreglement - skule

Inntaksreglement - internat
Skule- og internatpengar
Om Sygna
Ein kristen skule (kjem)
Internat, miljø, aktivitetar (kjem)
Ekskursjonar
Skule- og internatreglement
Sommarbrevet - vert sendt i posten og lagt her i juni
Val av programfag (kjem)
Boklister 2019/2020 (kjem)