Foreldreutvalet er eit organ der foreldre kan henvende seg dersom det er saker ein ønskjer å ta opp. Dette kan vere skulesaker, internatsaker eller andre tilhøve.

Foreldreutvalet er høyringsinstans i ulike spørsmål, t.d. når ein vedtek skuleruta.

Foreldreutvalet har nokre faste møte i løpet av året. Dei kallar dessutan inn til møte ved behov.

Du kan ta kontakt med foreldreutvalet:

Miriam Høberg (Vg1)
mob: 934 94 966
e-post: miriam.høberg@gmail.com

Miriam Andersen (Vg2)
mob: 480 23 829
e-post:  miria.andersen@gmail.com

Olav Løken (Vg3)
mob: 901 62 267
e-post:  olav.loken@amesto.no