Russ

Støtt Sygnarussen sitt misjonsprosjekt – konto nr: 3805.10.22030

Misjonsprosjektet har vært en tradisjon i mange år og er med på å engasjere ikke bare russen, men hele Sygna. Vi er veldig glade for at vi skal fortsette med dette i år også. Før sommeren valgt russen Etiopia som prosjektland.  Gjennom prosjektet vil vi hjelpe NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) med å samle inn penger til RMM-prosjektet (redusere dødeligheten blant mødre og barn) og samfunnsutvikling i Etiopia.

RMM-prosjektet

For etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Lange avstander til sykehus og mangel på gode veier og biler gjør legetjenester utilgjengelige for de fleste. Derfor vil én av 40 etiopiske kvinner dø av svangerskapsrelaterte komplikasjoner (i Norge er tallet én av 76 000). Fødselskomplikasjoner fører også til atskillige dødsfall av nyfødte barn. I 2008 begynte derfor NLM prosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM). Målet er å gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for kvinner på landsbygda, fra grunnleggende svangerskapsomsorg til akutt keisersnitt. Personell på helsestasjoner i distriktene trenes og utstyres slik at fødselshjelp blir mer tilgjengelig lokalt, ikke bare på fjerntliggende sykehus. RMM har vist seg å være svært vellykket når det gjelder å redusere dødsfall forbundet med fødsler. NLM har lenge vært aktivt tilstede på flere etiopiske sykehus. Dette vil fortsette, men på en endret måte. Sykehus vil nå tjene som treningssentre, spesielt for RMM-prosjektet. NLM vil støtte obstetriske avdelinger (fødselsmedisin), barneavdelinger og akuttmottak.

Samfunnsutvikling på landsbygda 

For å forbedre levevilkårene til den etiopiske befolkningen på landsbygda støtter NLM forskjellige utviklingsprosjekter i fjerntliggende områder. Disse prosjektene konsentrerer seg om vann, landbruk og utdanning. NLM arbeider for økt kompetanse på jordbruksformer som er egnet for tørre omgivelser. Man er også opptatt av økt husdyrproduksjon og økt kornproduksjon. De støtter bygging av vannkilder og utvikling av små bedrifter (kooperativer). I tillegg ønsker NLM å øke lokalbefolkningens bevissthet om god hygiene og ernæring. Prosjektene legger særlig vekt på å forbedre levekårene til kvinner, og NLM støtter sykurs for kvinner, et utdanningsprogram som inkluderer et internat for fattige og foreldreløse elever, og lese- og skriveopplæring.

Fast giver 

Ønsker du å være med å støtte Sygnarussens prosjekt? Fast giver er for deg som vil støtte prosjektet gjennom året. Da kan du gi et fast beløp i måneden. Hvis dette er noe for deg kan du kontakte oss og få sendt avtalegiro i posten.

Hvis du vil gi en gave til misjonsprosjektet kan du merke med «Gave» til kontoen 3805.10.22030.

Spørsmål?

Dersom du har noen spørsmål om prosjektet er det bare til å ta kontakt med oss.
Misjonsprosjektansvarlige for Sygnarussen:
Grethe Elisabeth Gjøra, e-post: grethe.gjora@gmail.com, tlf: 48130145
Rikard Tetlie Bekkvik, e-post: rikard_00@icloud.com, tlf: 91786159