HO.jpg

Sommarbrevet

2019

Alle elevar som er tekne inn på Sygna har motteke eit sommarbrev med mykje informasjon. Dersom du har mista dette - eller om du er teken inn etter det ordinære inntaket - finn du informasjonen under. Det er litt ulik informasjon alt etter om du her internatbuar eller heimebuar, kva utdanningsprogram du skal byrje på eller om du er ny elev eller skal byrje på ditt andre eller tredje år på Sygna.

Nye elevar: Sommarbrevet
Interne elevar: Sommarbrevet

Alle: Opplysingar om helse

Internatbuar: Kontrakt 2019/2010
Internatbuar: Spørsmål til føresette

Heimebuar: Kontrakt 2019/2010
Heimebuar: Spørsmål til føresette

1HO: Informasjon om yrkesfagleg fordjuping

KDA: Bestilling av materiellpakke

2BU: Informasjon om yrkesfagleg fordjuping

2HA: Velkommen til Vg2 Helsearbeidarfag

3ST: Informasjon om ekskursjon til USA

3KDA og 3PÅ: Romaekskursjon 2019

Frå Balestrand idrettslag: Brev til søkjarar til idrettsfag
Frå Balestrand idrettslag: Vedlegg til brev

Val av programfag

Vg2 Studiespesialisering
Vg2 Idrettsfag
Vg2 Kunst, design og arkitektur

Vg3 Studiespesialisering
Vg3 Idrettsfag
Vg3 Kunst, design og arkitektur
Vg3 Påbygging til generell studiespesialisering