Det er for tida ingen ledige stillingar ved Sygna vidaregåande skule.

Vi er likevel interesserte i å kome i kontakt med deg som kan tenkje deg å arbeide på ein kristen, vidaregåande internatskule.

Ta gjerne kontakt med
rektor, Knut Heng: 57 69 45 11 eller
administrasjonsleiar, Anne Margrethe Kråvik: 57 69 45 12

 

Sygna vgs byggjer verksemda  på kristen tru og driv arbeidet sitt i samsvar med grunnreglane for NLM som eig skulen. Den som vert tilsett  må kunne arbeide i tråd med skulen si kristne målsetning. Søkarar må kunne gje opplysingar om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som vert tilsett i stilling på skulen må leggje fram tilfredsstillande politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.