Høg stemning på Vintersportveke

22 idrettsfagelevar i 3ID er med på Vintersportveka. Dei har fått oppleve og delteke på fleire ulike idrettar på Lillehammer, Oslo og Hemsedal. Med i reisefølgje er også to ski-ekspertar. Dei har sterke meiningar om internasjonal skisport. 

Frode Bøthun