"The Panter" - Panting for Etiopia

Til no i år har russen samla inn over 2000,- kroner til misjonsprosjektet berre gjennom flaskepanting frå internata. Den største bidragsytaren er internat 3 der gutane drikk sin daglege brus med godt samvit. Her er pantesjef, Ingvild (3PÅ), på veg til butikken med dagens fangst.

Tekst/bilde: Magni

15833.jpg
Frode Bøthun