Statsråden: Bli med på misjonsløpet!

Laurdag arrangerer russen årets misjonsløp. Du kan bli med å springe - eller sponse ein annan som spring - ved å gå inn på sygnavgs.misjonsløp.no

Årets russeprosjekt går til Etiopia. Du kan lese meir om dei konkrete prosjekta her. Få også med deg utviklingsministaren si oppmuntring til Sygnarussen:

Frode Bøthun