Eksamensnerver under kontroll

Nå er det tid for skriftlige eksamener.

På lesesalen sitter to vg1-jenter som er trukket ut til skriftlig eksamen på fredag. De repeterer pensum i matematikk 1P. På spørsmål om eksamensnervene er under kontroll, så svarer Rakel at på en skala fra 1-10, så er stressnivået i øyeblikket på 7. Miriam derimot vurderer eget spenningsnivå til å ligge helt nede på avslappede 3. Begge jentene sier at de har jobbet godt i timene gjennom året og ser for seg at det kommer til å gå bra på fredag.

P1080151.JPGPå vei ut av skolebygget, etter fullført sidemålseksamen, treffer vi tre elever fra vg3. De har gjennomført sidemålseksamen i dag, onsdag, og skal ha hovedmålseksamen i morgen. På spørsmål om hvordan magefølelsen var etter fullført besvarelse, så svarer de at det er litt ubehagelig å tenke på at en fremmed sensor skal bedømme og gi karakter, i motsetning til faglærer, slik de er vant med.


P1080153.JPG

Vi ønsker lykke til både til disse fem og alle andre som har skriftlig eksamen i gymsalen på Sygna denne uka!

Roar Eriksen