Rush på kostymeloftet

Det nærmar seg det årlege rollebryllaupet som russen arrangerer. Alle deltakarane har fått utdelt roller og er no på jakt etter passande kostymer. Nokre syr sjølve, andre handlar eller låner via nettet og mange tek turen oppom skulen sitt eige kostymelager.

Magni Åm Risa