Program - opningshelga

Velkommen til skuleåret 2019/2020

Laurdag 17. august startar skuleåret med innkvartering, klassesamlingar, foreldremøte og opningsfest. Vi ønskjer alle elevar, foreldre og føresette hjarteleg velkomne.

Laurdag 17. august
Kl. 10.00 - 16.15 Innkvartering til internat. Innkvarteringa skjer i gymsalen på skulebygget
Kl. 12.00 - 15.00 Skjeldestad Libris (frå Sogndal) sel diverse materiell i klasserom 11
Kl. 13.00 - 14.00 Graut i matsalen
Kkl. 14.00 - 15.15 Administrasjonsleiar er disponibel for spørsmål kring økonomi - på kontor i andre etasje
på skulebygget
Kl. 16.30 Klassesamlingar for elevane på skulebygget (obligatorisk)
Kl. 16.30 Informasjonssamling for foreldre/føresette i Belehalli (idrettshallen rett ved sidan av Sygna)
Kl. 17.30 Varmrett i matsalen
Kl. 19.00 Opningsfest i Belehalli (idrettshallen rett ved sidan av Sygna)

Etter opningsfesten: Sosial samling med kaffi i økobygget

Søndag 18. august
Kl. 09.00 - 10.00 Frukost
Kl. 10.00 Samling med nye elevar i møtesalen. Møt undgdomsleiar, rådgjevar, internatleiar,
kjøkenleiar og rektor
Kl. 13.00 Middag - fellesstart
Kl. 13.45 Vg1 møter på skuleplassen. Avreise for samanristingstur til Lyngmo.
Kl. 16.00 Kaffi i peisestova
Kl. 18.30 - 19.15: Kveldsmat
Kl. 20.00 Sosial samling for Vg2 og Vg3

Frode Bøthun