Trivsel i høyden

På fritiden er det mulig å oppleve mange flotte fjell rundt skoleområdet. En av toppene i nærheten med best utsikt er Tjuatoten. Her dro noen elever på søndag. På torsdagens aktivitetsdag dro flere andre på Raudmelen, 972 moh., og noen helt opp til Keipen, ca 1400 moh.

Roar Eriksen