Lunde på Runde

Å kikke på fugler er en hobby som beriker livet, om du spør to av Sygnas ansatte. I helgen ble seks elever med på fuglesafari til Runde fyr i Møre og Romsdal. Der hekker blant annet lundefuglen i tusentall.

Vi overnattet på Runde fyr ytterst i havgapet og var omgitt av hekkende havsuler, storjo, havørn og heipiplerker, i tillegg til den fargerike lundefuglen.

På vei hjem i bilen listet elevene opp hele 23 ulike fugler vi hadde sett i løpet av helgen, og som elevene nå kunne navnet på.

Takk for en flott tur!


Roar Eriksen