Hjemme hos kontaktlæreren

På mandag var 3ID-klassen invitert hjem til kontaktlærer Joakim. På menyen stod søte kalorier og noen timer uten lekser og innleveringer. Kanskje snakket de også om friluftsturen de skal ha sammen i dagene før høstferien? Da gleder Joakim seg til å ta klassen med opp i høstfjellet med storsekk og telt i et par døgn.

Roar Eriksen