Gudstru og skam

Denne veka hadde elevane i i 3ID, 3KDA og 3 ST besøk av May Bente Stuart Matre, som arbeider ved NLA høgskolen i Bergen.

Ho snakka om skam og gudstru. To av spørsmåla ho diskuterte var om ein kan tru seg fri frå skam? Korleis møtte Jesus menneske som opplevde skam?

I religionsfaget øver vi oss på å sjå religionane frå ulike perspektiv - både innanfrå og utanfrå. Vi prøver å tenkje kristisk men også forstå! Noko av dette fikk vi øvd oss på i løpet av denne forelesningen.

IMG_1456.jpg

Det er kjekt å få inn eksterne forelesarar som kan gi variasjon i undersvininga! 

Tekst/Foto: LN

Frode Bøthun