Er juleevangeliet gresk for deg?

Har du tenkt på at Det nye testamentet opprinnelig ble skrevet på gresk? På tirsdagskvelden fikk elever og personale høre juleevangeliet lest på originalspråket av sogneprest Kjetil Netland. Presten holdt et engasjert seminar om juleevangeliet.

Elevene fikk også kjenne på ekte papyrus fra Egypt, som teksten opprinnelig ble skrevet på. I tillegg belyste han andre romerske kilder, som Josefus, Tacitus og Suetonius, som også nevner Jesus og hvordan de romerske myndighetene forholdt seg til de første kristne.

Takk for en lærerik kveld!

Frode Bøthun