Engasjert debatt

Gymsalen var stappfull då dei ulike partia stilte til debatt etter lunsj måndag . Debattantane fekk ein spennande start då dei vart utfordra til å seie noko fint om eitt av dei andre partia. Etterpå fekk dei høve til å presentere sine eigne hjartesaker til stor applaus frå salen. Etterpå vart det køyrd debatt under kyndig leiing av John Martin Høines, før elevane til slutt fekk gå fritt rundt på valtorget.

Takk til engasjerte paneldeltakarar! Så håpar vi det vart tent eit engasjement hos fleire.

DSC_1223.jpg
DSC_1242.jpg
DSC_1244.jpg
DSC_1249.jpg
Magni Åm Risa