Repetisjon i det fri

Det er mange måtar å oppsummere naturfagpensumet på. Lærar Marit valte å invitere klassen heim på garden til ein allsidig og pensumrelatert 50-leik. Etter springing og hard tenking var det herleg å kome inn til nydelege nystekte bollar og heimelaga saft.

Magni Åm Risa