23 hospitanter på besøk

23 flotte 9.klassinger kom på hospitering til Sygna mandag til tirsdag for å få et lite inntrykk av undervisning og hverdagen på en internatskole

De har fått deltatt i undervisning, blitt kjent på området, fått god kjennskap til maten på Sygna og aktiviteter som blir arrangert for elevene etter skoletid. Elevene kom fra Balestrand, Sande, Gloppen, Sande, Førde, Leikanger, Vik og Volda

Vi er glade for at de valgte å komme til Sygna på hospitering, og ønsker alle velkommen tilbake til hospitering i høst, og kanskje som elever fra høsten 2020.

Eirik Thue