Slik søker du

Bruk det det elektroniske søknadsskjematet

Søkarar frå Sogn og Fjordane søker i tillegg gjennom Vigo.

Viss du søker Vg1 må du hugse å sende inn karakterutskrift frå avslutta fag i 8. og 9. klasse i tillegg til karakterutskrift frå første termin i 10. klasse.

Viss du søker til Vg2 eller Vg3 må du sende inn kompetansebevis for alle tidlegare år i vidaregåande opplæring.

Søknadsfrist
- 1. mars (for første inntak)
- Særskilt: 1. februar