Skjermbilde+2019-01-31+kl.+13.04.45.jpg

Kva?

På Sygna vidaregåande skule har vi idrettsfag der du kan velja mellom mix og fotball.

Skjermbilde+2019-02-05+kl.+13.55.02.jpg

Kvifor?

Idrettsfag på Sygna er eit godt val om du satsar på idretten din og er glad i trening, konkurranse og likar å vere i aktivitet. Ved å ta idrettsfag får du ei brei og grunnleggjande opplæring i idrett og trening. Tre år her gjev deg det beste grunnlaget for å ta steget vidare til høgskular eller universitet, der du kan utdanne deg i fleire ulike retningar. Tek du høgare utdanning kan dette vere naturlege val: fysioterapeut, idrettspsykolog, personleg trenar, lærar, idrettskonsulent, politi, befal eller leiar innan naturbasert friluftsliv og turisme.

img_0091.jpg

Korleis?

Vi jobbar kvar dag med følgjande: «Det beste for eleven...alltid». Undervisninga på Sygna er kjent for at det er tett kontakt mellom elev og lærar, slik at eleven i arbeidet med faget kan testa si faglege forståing og utvikling mot læraren si undervisning og rettleiing. På Sygna har ein eit aktivt pedagogisk utviklingsarbeid, der vi gjerne tek i bruk undervisningsmåtar som kjem elevane til nytte. Døme på dette er omvendt læring. Vi ønskjer eit dynamisk pedagogisk miljø som alltid er på leit etter måtar undervisninga kan bli betre på.

Dei siste åra har idrett vore på ekskursjonar og turar både i nærmiljøet og utanfor landegrensene. Friluftslivturar, vintersportveke og ei vekes treningsopphald på Lanzarote har stått på menyen.

DSC_5369.jpg

Fag

Fellesfag: Norsk, engelsk, matematikk (praktisk eller teoretisk), naturfag, framandspråk (spansk), kristendom, samfunnsfag, geografi, historie, religion og etikk. Felles programfag: Idrett og samfunn, aktivitetslære, treningslære og treningsleiing. Valfrie programfag: Breddeidrett, toppidrett – fotball, matematikk R1 og R2, internasjonal engelsk, kristendom og sosialkunnskap.